Mer informasjon om prosjektet kommer snart!

Antall leiligheter: ca. 140

Status: Prosjektering

Antatt oppstart: 2020

Kart