Byggestart: Q1 2018

Antall leiligheter: 18-20

Størrelser: ca. 40/50 kvm

Bodkjeller: JA

Status: Utleie

Byggherre: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS

Totalentreprenør: Karl-Ove Bjørnstad AS

Arkitekt: Håvard Houen, Norconsult Solem Arkitektur

Framdrift: Råbygg

  Framdrift pr. 13.07.18